ALBION | KEM NỀN TRANG ĐIỂM

SMART SKIN VERY RARE
PHẤN NỀN TRANG ĐIỂM SMART SKIN VERY RARE

PHẤN NỀN TRANG ĐIỂM SMART SKIN VERY RARE
 • 00

  00

 • 01

  01

 • 02

  02

 • 03

  03

Phần nền mềm mịn với công thức được cân bằng tốt không hoàn toàn quá đặc cũng không lỏng như kem.

PAGE TOP