Shop ALBION in the US on our
official website,
ALBION GARDEN.

https://www.albiongarden.com/

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Hướng dẫn cho người dùng trang Web

Điều 1: Giới thiệu
Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang Web của ALBION Group (sau đây gọi là "Trang Web này"). Trang Web này được điều hành bởi Công ty TNHH RUNWAY ASIA BEAUTY (sau đây gọi là “Công ty”) và ALBION Co., Ltd. Bằng cách sử dụng trang Web này, bạn được xem như đã đồng ý với các điều khoản sử dụng (sau đây gọi là "Điều khoản sử dụng"). Các Điều khoản sử dụng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Trang Web này dành cho khách hàng và doanh nghiệp tại Việt Nam, thông tin về các sản phẩm cá nhân của chúng tôi được cung cấp bởi Công ty theo cách phù hợp với pháp luật Việt Nam.
Điều 2: Phạm vi ứng dụng
Các Điều khoản sử dụng này sẽ áp dụng cho tất cả người dùng của trang Web này (sau đây gọi là "Người sử dụng")
Điều 3: Đề nghị phiên bản
Các phiên bản được quy định dưới đây được khuyến cáo sử dụng tốt nhất của trang Web này. Trang web này có thể không hiển thị đúng trong các phiên bản khác. Ngay cả dưới môi trường khuyên dùng, trong một số trường hợp màn hình hiển thị có thể khác nhau đôi chút so với thiết kế dự định của trang Web này.
Hệ điều hành khuyên dùng:
Máy tính: Windows 7 hoặc cao hơn ; Mac OS X hoặc cao hơn
Điện thoại thông minh: iOS 6.0 hoặc cao hơn; Android 4.0 hoặc cao hơn
Trình duyệt khuyến nghị:
Máy tính: mới nhất của Google Chrome; Firefox mới nhất; Safari mới nhất
Trình duyệt tiêu chuẩn nhà cung cấp cho iPhone/Android: điện thoại thông minh
JavaScript:
Một số chức năng của trang Web này có thể không làm việc trong một môi trường mà Javascript bị vô hiệu hóa. Cần JavaScript để được kích hoạt để sử dụng đầy đủ các chức năng của trang Web này.
Màn hình độ phân giải:
XGA (1024 x 768 px) hoặc cao hơn
Điều 4: Bản quyền và những quyền khác
Quyền đối với tất cả các nội dung trên trang Web này được sở hữu bởi ALBION Co., Ltd. hoặc ủy quyền cho việc sử dụng nó theo một giấy phép hoặc thỏa thuận khác. Do đó, các nội dung trên trang Web này, toàn bộ hoặc một phần, có thể không được sao chép, thay đổi, tái bản, phân phối hoặc khai thác theo cách nào trừ khi được cho phép theo Đạo luật Bản quyền của Nhật Bản.
Điều 5: Thương hiệu
Tất cả các nhãn hiệu và dịch vụ được sử dụng trên trang Web này được sở hữu bởi Công ty ALBION hoặc công ty chi nhánh của nó hoặc công ty được ALBION cho phép sử dụng theo một giấy phép hoặc thỏa thuận khác. Do đó, các nhãn hiệu hoặc dịch vụ này có thể không được sử dụng mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ Công ty ALBION hoặc công ty trực thuộc được ủy quyền của ALBION.
Điều 6: Thông tin trên trang Web
Thông tin hiện tại trên trang Web được tính từ ngày nó được tải lên và có thể được thay đổi mà không thông báo sau khi nó đã được tải lên. Công ty và Công ty ALBION không bảo đảm về độ chính xác và kịp thời trong việc cung cấp thông tin và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng các thông tin đó.
Điều 7: Liên kết đến trang Web
Nếu bạn muốn tạo ra một liên kết đến trang Web này, xin vui lòng thông báo cho Công ty để có hiệu lực trước và ghi rõ tên, thông tin liên lạc (địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ e-mail) và URL của trang Web mà liên kết sẽ được đặt bằng văn bản. Trong trường hợp liên kết được coi là có khả năng gây phương hại đến hình ảnh của Công ty, hoặc làm sai lệch ý định của bất kỳ phần nào của nội dung trên trang Web này, hoặc ảnh hưởng xấu đến Công ty dưới bất kỳ cách thức nào, Công ty có thể từ chối yêu cầu liên kết của bạn.
Điều 8: Nghiêm cấm
Người dùng không tiến hành bất kỳ trong các hành vi sau đây khi sử dụng trang Web này :
 1. Hành vi hoặc có thể gây khó chịu cho trật tự công cộng và đạo đức hoặc hành vi phạm pháp, vi phạm kỷ luật hoặc quy định;
 2. Hành vi có thể sẽ dẫn đến một hành động phạm tội;
 3. Hành vi vi phạm quy định của Công ty hoặc các quyền của bên thứ ba bao gồm quyền thương hiệu, bản quyền hay bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ khác;
 4. Hành vi vi phạm quyền riêng tư hoặc vi phạm các quy định Chính sách bảo mật riêng biệt;
 5. Hành vi hoặc nhận xét nhằm ủng hộ một niềm tin tôn giáo hay chính trị đặc biệt, thúc đẩy một chiến dịch tranh cử, hoặc tạo bất kỳ hoạt động tương tự, mà xuyên tạc hoặc bôi nhọ một cá nhân cụ thể, được coi là khiêu dâm, hoặc đó có thể thể gây bất lợi cho Công ty;
 6. Hành vi sử dụng thông tin được cung cấp trên trang Web này hay bởi Công ty vì mục đích thương mại;
 7. Hành vi lây truyền hoặc viết một chương trình độc hại máy tính, tập tin giả mạo, hoặc lây nhiễm khác hoặc mã phá hoại;
 8. Hành vi cản trở người khác truy cập hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ được cung cấp trên trang Web này;
 9. Hành vi vu khống, lạm dụng, mắng mỏ, phỉ báng hay làm tổn hại đến uy tín của Công ty hoặc một bên thứ ba; hoặc là
 10. Bất kỳ hành vi nào khác được Công ty coi là không phù hợp.
Điều 9: Thay đổi hoặc loại bỏ các thông tin trên trang Web
Thông tin trên trang Web này có thể được thay đổi hoặc loại bỏ mà không thông báo trước, và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thay đổi hoặc loại bỏ đó.
Điều 10: Quản lý thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân được mua lại bởi Công ty thông qua trang Web này sẽ được quản lý theo Chính sách bảo mật quy định riêng
Điều 11: Luật pháp
Việc giải quyết các tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến trang Web này và các Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Nhật Bản. Những người sử dụng trang Web này được xem như đã đồng ý với luật điều chỉnh này.

Hướng dẫn cho người dùng SNS

Điều 1: Giới thiệu
Công ty- hoan nghênh các ý kiến đóng góp về các sản phẩm, chương trình khuyến mãi, hình ảnh, video, liên kết và các bài đăng khác từ tất cả các bên trên tài khoản chính thức của dịch vụ truyền thông xã hội vận hành bởi Công ty (sau đây gọi là "Tài khoản chính thức").
Điều 2: Phạm vi ứng dụng
Hướng dẫn này cung cấp các điều khoản và điều kiện sử dụng của tài khoản chính thức (sau đây gọi là, "Điều khoản sử dụng") áp dụng cho tất cả các tài khoản chính thức và tất cả người dùng (sau đây gọi là "Những người sử dụng" hoặc "Người sử dụng" như trường hợp cụ thể).
Điều 3: Đồng ý với Điều khoản sử dụng
Người sử dụng của bất kỳ tài khoản chính thức sẽ được hiểu là đồng ý với Điều khoản sử dụng.
Điều 4: Nghiêm cấm
Người sử dụng sẽ bị cấm tham gia vào bất kỳ trong các hành vi sau đây. Người sử dụng đồng ý và thừa nhận rằng Công ty có quyền xóa và từ chối việc đăng nội dung mà Công ty coi là đối tượng cấm theo Điều này mà không cần thông báo để đăng tải.
 1. Hành vi vu khống, lạm dụng hoặc gây ồn ào với một bên thứ ba hoặc xâm phạm quyền riêng tư hoặc các quyền khác của một bên thứ ba;
 2. Hành vi phỉ báng công ty mà không có căn cứ;
 3. Hành vi gửi thư rác hoặc đăng nhiều hoặc lặp đi lặp lại;
 4. Hành vi vi phạm bản quyền của Công ty hoặc bản quyền của bên thứ ba, quyền thương hiệu hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ khác;
 5. Hành vi tải lên một tập tin có chứa virus máy tính;
 6. Hành vi gây ảnh hưởng đến tính năng bình thường của máy tính;
 7. Hành vi đăng tải thông tin có ý định quá mức hoặc không thích hợp chỉ đạo người khác vào một trang Web bên ngoài cụ thể;
 8. Hành vi cản trở hoạt động của tài khoản chính thức;
 9. Hành vi sử dụng thông tin thu được thông qua bất kỳ tài khoản chính thức nào nhằm mục đích thương mại hoặc các mục đích khác, chứ không phải để sử dụng cá nhân;
 10. Hành mời đầu tư, tài trợ, gây quỹ hoặc mua hàng hoá, dịch vụ;
 11. Hành vi tải phần mềm có bản quyền mà không được phép của chủ thể quyền; hoặc là
 12. Hành vi đăng tải thông tin có nội dung hoặc biểu thức thuộc các yếu tố sau:
  1. Thông tin mà không liên quan đến các tài khoản chính thức;
  2. Thông tin gây khó chịu cho trật tự công cộng và đạo đức, vi phạm giới luật pháp hoặc quy định, hoặc có chứa ngôn ngữ hoặc hình ảnh tục tĩu;
  3. Thông tin không phải là sự thật, hay thông tin có khả năng khuyến khích và duy trì sự hiểu lầm;
  4. Thông tin dự định sẽ được sử dụng trong các hành vi phạm tội hoặc để tạo ra các hành vi phạm tội;
  5. Thông tin mà từ đó các chữ ký hoặc thông báo pháp lý đã bị xóa;
  6. Thông tin sai hoặc phóng đại mà có thể gây nhầm lẫn cho người sử dụng khác;
  7. Thông tin dự định sẽ được sử dụng như là một phần của các hoạt động tôn giáo hoặc chính trị hoặc cho một chiến dịch bầu cử;
  8. Thông tin dự định sẽ được sử dụng để liên kết tiếp thị, quảng cáo, công khai, chào mời hoặc các mục đích thương mại khác;
  9. Thông tin có chứa biểu thức phân biệt đối xử hay các vấn đề về đạo đức; hoặc là
  10. Thông tin vi phạm các điều khoản sử dụng quy định riêng của mỗi nền tảng truyền thông xã hội mà mỗi tài khoản chính thức được vận hành
 13. Bất kỳ hành động khác đóng vai trò tương tự như quy định trong các mục trước đó được Công ty coi là không phù hợp.
Điều 5: Thiệt hại cho các bên thứ ba
Trong trường hợp có bất kỳ rắc rối hay tranh chấp phát sinh giữa người sử dụng và một bên thứ ba, hoặc bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi một người sử dụng đối với bên thứ ba, từ hoặc có liên quan đến việc sử dụng bởi người sử dụng của bất kỳ các tài khoản chính thức nào, người sử dụng có trách nhiệm giải quyết rắc rối hay tranh chấp đó hoặc bồi thường thiệt hại với trách nhiệm và chi phí của mình, và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ rắc rối, tranh chấp hoặc thiệt hại như vậy.
Điều 6: Từ chối trách nhiệm
 1. Không có thông tin công bố trên bất kỳ tài khoản chính thức nào được thực hiện như là đại diện cho quan điểm chính thức của Công ty.
 2. Công ty không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin được công bố trên bất kỳ tài khoản chính thức nào và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng các thông tin đó.
 3. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin được đăng bởi người sử dụng.
 4. Công ty không hứa sẽ trả lời bài viết của người sử dụng.
Điều 7: Quyền sở hữu trí tuệ và thông tin cá nhân
 1. Quyền tác giả đối với tác phẩm đăng bởi người sử dụng trên tài khoản chính thức bao gồm cả ý kiến và vẫn còn hình ảnh hoạt động thuộc (sau đây gọi là “Tác phẩm đăng tải”) về Công ty miễn phí, và người dùng sẽ không thực hiện bất kỳ quyền tinh thần của tác giả liên quan đến Tác phẩm đăng tải như vậy.
 2. Công ty được tự do sử dụng, và thậm chí sửa đổi hoặc thay đổi Tác phẩm đăng tải mà không hạn chế về mục đích, thời gian, vị trí địa lý, phương tiện truyền thông, v.v...
 3. Thông tin cá nhân Công ty nhận được thông qua các tài khoản chính thức sẽ được quản lý theo Chính sách bảo mật quy định riêng.
Điều 8: Thay đổi các Điều khoản sử dụng
Công ty bảo lưu quyền thay đổi các Điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho người sử dụng, và những thay đổi đó sẽ ngay lập tức có hiệu lực khi tải lên trang Web này.
PAGE TOP